top of page
  • Writer's pictureN.K.Gloel

Bangkoknoi Permaculture

Updated: Mar 30


ภูมิปัญญาชาวสวนริมคลองบางกอกน้อย

กรุงเทพฯ เมื่อสมัยพ่อยังวัยรุ่น

พ่อเล่าให้ฟังเมื่อปี 2016

.

เห็นช่วงนี้คนให้ความสนใจ

เรื่องการออกแบบเชิงนิเวศ

และการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้อง

กับธรรมชาติมากขึ้น

เลยเอามาวาดใหม่แปะไว้ให้อ่านกัน

ถึงภูมิปัญญาและความเข้าใจในธรรมชาติ

ของคนสมัยก่อน

.

[พ่อเล่าลูกวาด]

กลับมาจากใช้ชีวิตชาวเกาะ

เล่าให้พ่อฟังเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ

ที่ได้ตกผลึกในการเรียน

ออกแบบเพอร์มาคัลเจอร์

การผสมผสานศาสตร์ของการออกแบบ

ความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศธรรมชาติ

การทำเกษตร การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

เรื่องความละเอียดปรานีต

ใส่ใจรายละเอียดใน

ทุกๆ องค์ประกอบที่คัดสรร

ศึกษาจนรู้จริงจนเข้าใจก่อนนำมาใช้

ใส่ใจทุกๆกระบวนการคิด

กระบวนการออกแบบ

. . . .

อย่างการเลือกชนิดต้นไม้

ที่จะนำมาปลูกผสมผสาน

ไม่ใช่แค่อะไรก็ได้

ปลูกๆให้หลากหลายไป

แต่เลือกต้นไม้ที่สามารถ

ดึงประโยชน์สูงสุดจากกันและกันได้

โดยต้องปลูกให้ถูกที่ถูกทางด้วย!

. . . .

พ่อเลยเล่าให้ฟังเรื่องสวนผลไม้

ริมคลองบางกอกน้อยสมัยก่อนให้ฟัง

อย่างสวนทุเรียนจะชักร่องน้ำ

ในร่องน้ำก็จะมีผักบุ้ง ผักกระเฉด

พืชผักกินได้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ

ริมร่องจะมีต้นกล้วย ต้นทองหลาง

(มาเสิร์ชดูทองหลางก็คือ

พืชในตระกูลถั่วชนิดหนึ่งช่วยบำรุงดิน)

ใบทองหลางหล่นลงร่องน้ำ

ก็หมักเป็นปุ๋ยธรรมชาติ

ทำให้ทุเรียนอุดมสมบูรณ์

ลำต้นต้นทองหลาง

ก็นำมาทำเป็นสะพานได้ข้ามร่อง

หรือเป็นท่อสำหรับสูบน้ำก็ได้

. . . .

ไม่แค่นั้น..ระหว่างต้นทุเรียน

ยังขุดหลุมเพื่อไว้ฝังกลบ

เศษไม้ เศษใบไม้จากสวนอีก

กลายเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติไปโดยบริยาย

(คล้ายเทคนิค banana circle

หรือวงหลุมกล้วยแบบเพอร์มาคัลเจอร์)

เป็นภูมิปัญญาสุดเจ๋ง

ออกแบบให้ธรรมชาติ

ดูแลกันเองโดยแท้

. . . .

ที่พ่อเล่านี้แค่ 40-50ปีมานี่เอง

ทุกวันนี้มองไปกลายเป็น

คอนกรีตและตึกไปหมดแล้ว

น้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติก็ไม่มี

แถมยังมีเขื่อนกั้นน้ำจากคน

กั้นคนจ